Všelidské potřeby

Každému v naší zemi, EU i na světě je jasné, že doba je špatná.Ekonomické problémy zhoršuje prosperující a sílící Čína, Indie, demokracii ve světě narušuje Rusko a na USA stále více nezávislé latinskoamerické země. Terorismus se šíří stejně rychle jako podpora takzvané demokracie západního typu do oblastí, do té doby klidných a stabilních. Nezaměstnanost je stále větší, mladí neumí pracovat a nemají teoretické a už vůbec ne praktické návyky. Jsou nevzdělaní, ovlivněni povrchní propagandou sdělovacích prostředků a stále častěji tíhnou k fašizujícím tendencím, stejně jako mnohé státy a koneckonců i EU. Kdo tedy zachrání svět?

Penzisté jako spása

Pouze starší zaměstnanci, kteří ještě vědí, že základem všeho bohatství, prosperity a současně lidské svobody a důstojnosti je práce, mohou ještě nějaký čas držet naši republiku a její státní suverenitu (byť okleštěnou) na nohou. Co se ale stane, až i tito lidé skončí? Odchod do důchodu právě těchto lidí povede k dalšímu propadu celospolečenské prosperity.