Máte šanci

Jakkoliv se vám může zdát, že váš život se řítí jako neřízená střela, smýkána a cloumána nevypočitatelnými ději v lidské společnosti, politickými a hospodářskými zvraty, přírodními katastrofami, či působením chorob a nemocí, vězte, že tomu tak zcela není. Každý člověk má svoji jistou míru šance, jak svůj život ovlivnit. Někdy více, někdy méně. Můžeme provádět prevenci chorob – zdravě jíst, pěstovat tělesný pohyb, pečovat o svoji hygienu a zdraví. Můžeme ovlivnit úspěšnost v profesním životě – studiem, učením se, rozvíjením dovedností. A dalo by se tak pokračovat. Přesto jsou věci, které neovlivníme.

Jak ovlivnit neovlivnitelné

Tento zdánlivý protimluv má řešení pomocí horoskopů na zítřek. Znamená to, že astrologie může do jisté míry předpovědět tendence ve vašem dalším životě a to v horizontu pár dní, nebo i měsíců, či let. Se vzrůstajícím časovým údobím je však přesnost menší. Proto na pár dní dopředu se lze lépe připravit, než na příští rok.